Praca Renault Białystok - Autoryzowany Partner Renault Białystok

Renault Białystok
Przejdź do treści
Oferty pracy:
- Elektromechanik
- Sprzedawca Samochodów Używanych
- Pracownik Myjni
Wyślij nam swoją aplikację:

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez PHUP Motozbyt sp. z o.o. z siedzibą w 15-467 Białystok ul. Poleska 61  w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego .
Jeżeli chcesz by Twoje dane osobowe zostały wprowadzone również do naszej bazy rekrutacyjnej i były przetwarzane w przyszłości w związku z prowadzonymi przez nas rekrutacjami na podobne stanowiska, prosimy o wyrażenie na to zgody poprzez zamieszczenie w CV oświadczenia o treści:
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej i ich wykorzystywanie przez PHUP Motozbyt sp. z o.o. 15-467 Białystok ul. Poleska 61  w przyszłych procesach rekrutacyjnych”.
 
Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującego oświadczenia :
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że: Administratorem moich  danych osobowych jest PHUP Motozbyt sp. o.o. z siedzibą: 15-467 Białystok ul. Poleska 61.

Dane osobowe są przetwarzane w celach rekrutacyjnych i mogą być przechowywane przez administratora przez okres 1 miesiąca od zakończeniu procesu rekrutacji, bądź do czasu wycofania zgody.  Dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych dane mogą być przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacji, bądź do czasu wycofania zgody. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 a) RODO). Dostęp do  danych mogą mieć wyłącznie podmioty wspierające administratora w procesach rekrutacyjnych i przetwarzające dane w imieniu administratora takie jak dostawcy usług IT. Administrator danych zapewnia prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych. Udzieloną zgodę mogę w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody). Zakres każdego z tych praw, sytuacje w których można z nich skorzystać oraz sposób realizacji prawa, wynikają z przepisów prawa. To, z którego z prawa będę mógł skorzystać będzie zależeć między innymi od celu i podstawy prawnej przetwarzania przez administratora moich  osobowych. Zostałem poinformowany o tym, że  przysługuje mi  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administrator w oparciu o moje  dane osobowe nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 
……………………………………  
(podpis kandydata)
| Salon Samochodowy:
 tel. 85 662 83 30
PHUP Motozbyt sp. z o.o.  Autoryzowany Dealer Renault
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 19B, 15-690 Białystok
| Serwis Mechaniczny/Blacharsko Lakierniczy:
 tel. 85 662 83 40
| Części i Akcesoria:
 tel. 85 662 83 50
PHUP MOTOZBYT sp. z o.o. siedziba: 15-467 Białystok ul. Poleska 61
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS:0000123567; NIP:542-020-12-97; Kapitał zakładowy 250.444,00 zł.
Wróć do spisu treści